Loom bands och specialbehov

Hur man använder loom bands för att hjälpa barn med autism och andra specialbehov att utveckla finmotoriken och koncentrationen. Loom bands, små plastband som kan knytas ihop för att skapa olika mönster och figurer, kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa barn med autism och andra specialbehov att utveckla deras finmotorik och koncentration. Finmotorik […]

Loom bands och specialbehov Läs mer »