TaylorMade Golf Qi10 LS Driver

Denna förare har designats med fullständig prestanda i åtanke.

Med en strategisk konstruktion som förbättrar förlåtelsen och minskar snurrningen för spelare, är den här föraren utformad för att ta dig till nästa nivå.

Den erbjuder en lägre CG-projektion och högre MOI än Stealth 2, vilket ger en perfekt balans mellan avstånd och förlåtelse.

Genom att minska snurrningen kan du få mer kontroll över dina slag och förbättra din noggrannhet på banan.

Allt detta levereras i ett rent och säkert paket. Med eleganta linjer och en pålitlig design är denna förare inte bara en kraftfull prestandamaskin, utan också en snygg accessoar för din golfutrustning.

Så om du är redo att ta ditt golfspel till nya höjder, då är den här föraren det perfekta valet för dig.

write this in swedish

Technical Specifications:

  • Performance: Designed for improved forgiveness and reduced spin.
  • CG Projection: Lower CG projection than Stealth 2.
  • MOI: Higher MOI than Stealth 2.
  • Distance: Optimal blend of distance and forgiveness.

write this in swedish

SuperDriver 2.0: The Perfect Golf Club for Distance and Forgiveness

Looking for the ultimate golf club that combines distance and forgiveness? Look no further than the SuperDriver 2.0. This advanced golf driver has been designed with absolute performance in mind, offering golfers an unrivaled experience on the course.

Compared to other similar products in the market, the SuperDriver 2.0 stands out with its strategic construction that enhances forgiveness while minimizing spin. This means fewer off-center shots and more control over your ball’s trajectory.

One of the standout features of the SuperDriver 2.0 is its lower CG-projection (center of gravity) and higher MOI (moment of inertia) compared to competitors like the Stealth 2. This unique combination allows for better stability and improved, consistent shots.

While other golf drivers may sacrifice forgiveness for distance or vice versa, the SuperDriver 2.0 strikes a perfect balance between both. Its innovative design provides golfers with optimal distance without compromising forgiveness, making it an ideal choice for players of all skill levels.

But that’s not all – the SuperDriver 2.0 also offers a clean and secure package. Its sleek design not only looks great in your golf bag but also ensures that the club remains in top condition throughout your rounds.

Who is the SuperDriver 2.0 intended for? Well, if you’re a golfer who values performance and wants to improve their game, this driver is a perfect fit. Whether you’re a seasoned pro or a beginner, the SuperDriver 2.0 will help you achieve the optimal blend of distance and forgiveness.

So don’t settle for less when you can have the best. Upgrade to the SuperDriver 2.0 and experience the power, control, and confidence on the golf course like never before.

write this in swedish

Price: 10335.41 kr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg