Taylormade Golf Stealth Driver 9.0

Välkommen till framtiden av golfklubbor!

Under de senaste tjugo åren har utvecklingen av golfklubbor markerat slutet på titaneran. Men nu, med vår helt nya 60X Carbon Twist Face, tar vi innovationen till en helt ny nivå.

Med en banbrytande design som är 44 % lättare än ett traditionellt titan-ansikte och 11 % större än våra tidigare modeller, ger 60X Carbon Twist Face dig en fantastisk prestanda och möjlighet att nå längre avstånd på golfbanan.

När vi utvecklade denna produkt var vår viktigaste prioritet att optimera energiöverföringen för att ge snabba bollhastigheter över en stor yta. Genom att strategiskt designa sextio lager kolfiber har vi lyckats skapa en produkt som ger optimalt avstånd och förlåtelse.

Men det är inte bara ansiktet som har genomgått en förvandling. Det inneslutande polyuretanhöljet med nanotexturteknik är banbrytande i sig. Detta nanotextra skydd justerar lansering och snurr, vilket optimerar avståndet oavsett vilka spelvillkor du möter. Det är alltid en perfekt träff på bollen!

Vi har också lagt in extra vikt i huvudet genom dessa viktbesparingar, vilket ger dig 15 % mer MOI än våra tidigare modeller. Detta ger dig enastående stabilitet och precision i varje sving.

Vår tröghetsgenerator är fortfarande en källa till förfinade aerodynamiska egenskaper. Med en halv snabb huvudform ökar svänghastigheten för golfare på alla nivåer. Och vår flexibla Speed Pocket-design ger inte bara högre bollhastigheter, den ger även extra förlåtelse vid ansiktsslag.

Med 60X Carbon Twist Face får du framtidens golfklubba redan idag. Ge dig själv ett försprång på golfbanan och ta din spelupplevelse till nya höjder!

Key Technical Specifications

 • Material: 60X Carbon Twist Face
 • Weight: 44% lighter than traditional titanium face
 • Size: 11% larger than SIM2 and SIM2 Max drivers, almost 20% larger than SIM driver
 • Carbon Fiber Layers: Strategically designed sixty layers for optimized energy transfer
 • Energy Transfer: Optimized energy transfer for fast ball speeds over a large area
 • Polyurethane Cover: Enclosed by a polyurethane cover with nanotexture technology
 • Nanotexture Technology: Adjusts launch and spin for optimal distance in all playing conditions
 • Weight Distribution: Allows for more weight to be placed low and deep in the head, providing 15% more MOI compared to Stealth Plus+
 • Aerodynamic Properties: Refined aerodynamic properties with the inertia generator
 • Head Shape: Half-fast head shape to increase swing speed for golfers at all levels
 • Speed Pocket Design: Flexible design to maximize ball speeds and provide extra forgiveness on low-face shots

Revolutionize Your Game with the 60X Carbon Twist Face

Are you tired of using outdated golf clubs that fail to deliver the distance and forgiveness you need? Look no further than the game-changing 60X Carbon Twist Face. Over the past twenty years, golf club development has marked the end of the titanium era. This innovative driver revolutionizes the game with its lightweight carbon face that is 44% lighter than traditional titanium faces. And that’s not all – it’s also 11% larger than the SIM2 and SIM2 Max drivers, and nearly 20% larger than the SIM driver.

Compared to its competitors, the 60X Carbon Twist Face has some clear advantages. By strategically designing sixty layers of carbon fiber, it optimizes energy transfer to deliver fast ball speeds across a wide area, resulting in optimal distance and forgiveness. Its polyurethane cover features groundbreaking nanotexture technology, allowing for precise control over launch and spin to optimize overall distance, no matter the playing conditions.

One of the key advantages of the new 60X Carbon Twist Face is its weight savings, which enable more weight to be positioned low and deep in the head, providing 15% more Moment of Inertia (MOI) compared to the Stealth Plus+. This means increased stability and forgiveness, so even off-center hits can still perform well.

But what sets this driver apart from the competition is its inertia generator, which ensures refined aerodynamic properties. This results in a sleek, streamlined head shape that helps golfers of all levels increase their swing speed. Additionally, the flexible Speed Pocket design maximizes ball speeds and provides extra forgiveness on low-face strikes.

Who is this product intended for? The 60X Carbon Twist Face is perfect for golfers who crave maximum distance and forgiveness. Whether you’re a seasoned pro or a beginner looking to elevate your game, this driver will revolutionize your performance on the course. Don’t settle for outdated technology – upgrade to the 60X Carbon Twist Face now and experience the difference it makes in your game.

Price: 8298.99

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg