Men’s TaylorMade SiM 2 Max Driver

Ombyggd för att ge dig maximal förlåtelse och avstånd, denna driver har genomgått en omfattande rekonstruktion. Genom att omforma förarhuvudet och flytta den asymmetriska tröghetsgeneratorn närmare hälen har vi skapat en bollflyg som balanserar förlåtelse med dragförskjutning.

Några av de nya funktionerna inkluderar en smidd ringkonstruktion med lätt och höghållfast aluminium, en SIM-tröghetsgenerator för ökad klubbhastighet, och ett hastighetsinjicerat vridningsansikte för bättre bollhastighet och skydd mot felträffar. Dessutom har den en snabbficka med genomgående lucka för maximal flexibilitet och förlåtelse vid låga ansiktsslag, samt en delad massvikt för förbättrad förlåtelse och exakt målsvängvikt.

Denna driver är designad för att maximera din prestanda på banan, så gå vidare och ta din spel till nästa nivå med denna imponerande t-shirt.

Technical Specifications

  • Material: Forged ring construction with lightweight and high-strength aluminum
  • Inertia Generator: Asymmetric inertia generator moved closer to the heel
  • SIM Inertia Generator: Increases club speed
  • Twist Face: Speed-injected twist face for improved ball speed and protection against off-center hits
  • Speed Pocket: Thru-Slot Speed Pocket for maximum flexibility and forgiveness on low-face shots
  • Split Mass Weighting: Improved forgiveness and precise swing weight

Lightning-Driver 3000: The Ultimate Driving Experience

The Lightning-Driver 3000 has undergone a comprehensive reconstruction to provide you with maximum forgiveness and distance, making it the ultimate driver for golf enthusiasts. With its redesigned clubhead and repositioned asymmetric inertia generator closer to the heel, this driver offers a perfect balance between forgiveness and draw bias.

One of the standout features of the Lightning-Driver 3000 is its forged ring construction, using lightweight and high-strength aluminum. This innovative design results in a club that is not only durable but also offers exceptional performance on the golf course.

Equipped with a SIM inertia generator, the Lightning-Driver 3000 delivers increased club speed, allowing you to achieve greater distances with each swing. The speed-injected twisting face further enhances ball speed and provides protection against off-center hits, ensuring your shots are consistently powerful and accurate.

Designed to offer maximum flexibility and forgiveness on low-face strikes, the Lightning-Driver 3000 boasts a quick pocket with a through-slot, providing exceptional forgiveness and flexibility. Additionally, the driver features a split mass weight, which enhances forgiveness and precision when it comes to aiming and swing weight.

The Lightning-Driver 3000 is specifically designed to maximize your performance on the golf course. Whether you’re an experienced golfer looking to take your game to the next level or a beginner seeking forgiveness and distance, this impressive driver is the perfect choice for you.

Compared to similar products on the market, the Lightning-Driver 3000 stands out with its redesigned clubhead and repositioned asymmetric inertia generator. These modifications result in enhanced forgiveness and draw bias, giving you an edge on the golf course. Additionally, the forged ring construction using lightweight aluminum provides durability without compromising performance.

However, it’s important to note that the Lightning-Driver 3000 may not be suitable for golfers who prefer a more neutral ball flight, as its design favors a draw bias. Additionally, the advanced features and technology of the driver may be more suitable for intermediate and advanced golfers looking to improve their game and achieve greater distances.

If you’re serious about improving your golf game and want a driver that offers forgiveness, distance, and unparalleled performance, the Lightning-Driver 3000 is the perfect choice for you. Upgrade your golfing experience and take your skills to new heights with this exceptional driver!

Price: 5338.51

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg