TaylorMade Stealth2 Driver

The NY 60X CARBON TWIST FACE är den senaste innovationen från Carbon Twist-serien som har blivit en snabb succé bland golfentusiaster. Produkten bygger på den ursprungliga Carbon Twist-face-teknologin och optimerar energiöverföringen för höga bollhastigheter. Med Stealth 2 erbjuder det nya ansiktet en avancerad version av Inverted Cone Technology (ICT) för att behålla bollhastigheten vid träffar utanför centrum. Ansiktet väger 24g (2g lättare än det ursprungliga Stealth-face) och har utvecklats med ett utökat COR-område för en större sweet spot och förbättrad prestanda över hela ansiktet.

Designad för fart och förlåtande egenskaper, tillsammans med Twist Face och avancerad ICT, hjälper den att behålla bollhastighet och precision vid träffar utanför centrum. En lättviktskolfiberkropp gör att ingenjörerna kan omfördela vikten strategiskt för optimal start och förlåtelse. Ansiktet är klätt i ett polyuretanöverdrag utrustat med nanotexturteknologi för att finjustera start och spinn för optimal distans i alla spelvillkor.

Den asymmetriska inertia generatorn utgör grunden för slipade aerodynamiska egenskaper, vilket resulterar i en clubhead-form som ökar svinghastigheten för golfare på alla färdighetsnivåer. Clubheaden har en 25g vikt baktill, vilket ger otroligt MOI (Moment of Inertia) och förlåtelse. THRU-SLOT SPEED POCKET-designen maximerar bollhastigheten och förlåtelsen vid låga träffar på klubbsonen, medan Loft Sleeve med 2° justerbarhet möjliggör anpassning av klubben efter individuella preferenser avseende bollbana och face-vinkel.

På grund av hållbarhetsskäl har golfbranschen beslutat att sluta inkludera en justeringsnyckel för klubbfästet i framtiden.

Technical Specifications:

 • Face: Stealth 2 with advanced Inverted Cone Technology (ICT)
 • Weight: 24g (2g lighter than original Stealth face)
 • COR area: Expanded for larger sweet spot and improved performance
 • Design: Speed and forgiveness with Twist Face and advanced ICT
 • Body: Lightweight carbon for strategic weight redistribution
 • Cover: Polyurethane with nanotexture technology for fine-tuning launch and spin
 • Aerodynamics: Asymmetrical inertia generator for faster clubhead shape
 • Clubhead Weight: 25g in the back for incredible MOI and forgiveness
 • THRU-SLOT SPEED POCKET: Maximizes ball speed and forgiveness on low-face hits
 • Loft Sleeve: 2° adjustability for flight and face angle preferences
 • Adjustment Key: Discontinued by the golf industry for durability reasons

The NY 60X CARBON TWIST FACE: A Comparative Analysis

The NY 60X CARBON TWIST FACE takes the original 60X Carbon Twist Face to new heights by enhancing energy transfer for exceptional ball speeds. With its Stealth 2 technology, this upgraded face incorporates an advanced version of Inverted Cone Technology (ICT) to maintain ball speed even on off-center hits. The reduced weight of 24g, compared to its predecessor, enables a larger sweet spot and improved performance across the face.

Designed to deliver both speed and forgiveness, the Twist Face corrective design, along with ICT, ensures that ball speed and accuracy remain high even on off-center strikes. The lightweight carbon body allows weight to be strategically redistributed, resulting in optimal launch and enhanced forgiveness. The polyurethane cover, equipped with nanotexture technology, facilitates precise launch and spin for optimal distance in all playing conditions.

The foundation of the NY 60X CARBON TWIST FACE lies in its asymmetrical inertia generator which enhances aerodynamic properties, resulting in a faster clubhead shape and increased swing speed suitable for golfers of all skill levels. The clubhead features a 25g weight in the back, offering exceptional forgiveness and a high MOI. Additionally, the THRU-SLOT SPEED POCKET design ensures maximum ball speed and forgiveness on low-face hits.

What sets this product apart is the 2° Loft Sleeve, allowing adjustability to customize the club’s flight and face angle to meet individual preferences. This feature enables golfers to fine-tune their performance to fit their playing style and conditions. However, it’s important to note that due to durability concerns, the adjustment key for the club head will not be provided in the future.

In comparison to similar products on the market, the NY 60X CARBON TWIST FACE excels in its energy transfer, maintaining ball speed on off-center hits. The Stealth 2 technology and expanded COR area provide a larger sweet spot, making it forgiving and suitable for golfers aiming for better performance across the face. The combination of Twist Face, ICT, and the lightweight carbon body results in exceptional speed and forgiveness, making it an appealing choice for golfers seeking distance and accuracy.

However, it’s worth considering that the lack of an adjustment key may be a drawback for players who value customization and fine-tuning their equipment. Nonetheless, the NY 60X CARBON TWIST FACE offers a solution for golfers of all skill levels who prioritize speed, forgiveness, and optimal launch conditions.

Price: 4922.69kr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg