TaylorMade Stealth2 Driver

The NY 60X CARBON TWIST FACE is a golf club that builds upon the success of its predecessor, the 60X Carbon Twist. This new club features the advanced Inverted Cone Technology (ICT) to maintain ball speed and forgiveness on extraordinary shots. The club head weighs 24g, lighter than the original, and has an expanded COR surface for a larger sweet spot and improved performance across the entire face.

The reinforced carbon composite ring combines the club head into a single force, redistributing mass strategically for enhanced forgiveness. Designed for speed and forgiveness, the corrective tendencies of the Twist Face, combined with advanced ICT, help to maintain ball speed and accuracy on extraordinary shots. The lightweight carbon body allows engineers to redistribute weight strategically for optimal ball launch and forgiveness.

The 60X Carbon Twist Face is enclosed in a polyurethane cover with a revolutionary nanotexture coating that fine-tunes ball launch and spin, optimizing overall distance regardless of playing conditions. The Asymmetric Inertia Generator remains the foundation for refined aerodynamic properties, resulting in a faster club head shape that increases swing speed for golfers of all skill levels.

Equipped with a 25g weight in the back, the club head offers incredible MOI (Moment of Inertia) and forgiveness. The flexible Speed Pocket design maximizes ball speed and provides additional forgiveness on low-face shots. The 2° Loft Sleeve allows for adjustability and customization to optimize the club’s fit to individual preferences in terms of trajectory and face angle.

Due to durability reasons, the golf industry has chosen not to provide a head adjustment key in the future.

Overall, with its advanced technology and exceptional forgiveness, the NY 60X CARBON TWIST FACE is a club that delivers incredible performance and distance for golfers looking to take their game to the next level.

Key Technical Specifications:

 • Material: NY 60X Carbon Twist Face
 • Energieffektivitet: Optimerar energiöverföringen för höga bollhastigheter
 • Slagytans Teknologi: Inverted Cone Technology (ICT)
 • Vikt: 24 g (2 g lättare än den ursprungliga stealth-slagyta)
 • COR-yta: Utökad COR-yta för en större sweetspot och förbättrad prestanda
 • Förlåtelse: Förstärkt kolkompositring för mer förlåtelse
 • Korrigerande Tendenser: Twist Face och avancerad ICT för att upprätthålla bollhastighet och noggrannhet
 • Kroppsmaterial: Lätt hel kolkropp
 • Nanotextur-beläggning: Polyuretanhölje med nanotexturteknik för finjustering av bollstart och spin
 • Asymmetrisk Träghetsgenerator: Ökar svänghastigheten i nedförsbacken
 • Rackethuvudvikt: 25 g vikt i den bakre delen för MOI och felförlåtelse
 • Thru-Slot Speed Pocket: Maximerar bollhastighet och ger förlåtelse vid lågansikts-slag
 • Loft Sleeve: 2° Loft Sleeve för justerbarhet och anpassning
 • Inställningsnyckel: Ej medföljande på grund av hållbarhetsskäl

NY 60X CARBON TWIST FACE: Advanced Golf Club Technology

The NY 60X Carbon Twist Face is a state-of-the-art golf club that takes advantage of the latest advancements in technology to provide golfers with improved performance on the course.

One of the key competitive advantages of the NY 60X Carbon Twist Face is its innovative design. The club features a carbon twist face that optimizes energy transfer, resulting in higher ball speeds. This is achieved through the advanced Inverted Cone Technology (ICT), which maintains ball speed even on off-center hits. Compared to the original stealth face, the NY 60X Carbon Twist Face is 2g lighter and has an expanded COR surface, providing a larger sweet spot and improved overall performance.

Another standout feature of the NY 60X Carbon Twist Face is its reinforced carbon composite ring. This ring combines the driver head into a single force and strategically frees up additional mass to enhance forgiveness. This ensures that even on mis-hits, golfers can expect the ball to go where they intend it to.

The NY 60X Carbon Twist Face is designed for speed and forgiveness. The corrective tendencies of Twist Face combined with advanced ICT technology help maintain ball speed and accuracy, even on extraordinary shots. Its lightweight carbon body allows engineers to redistribute weight strategically, resulting in optimal launch conditions and forgiveness.

The club also benefits from a nanotexture coating, which fine-tunes launch angle and spin to optimize overall distance, regardless of playing conditions. This coating is applied using a revolutionary nanotexture technique, providing golfers with exceptional control over their shots.

Additionally, the NY 60X Carbon Twist Face features an asymmetric inertia generator that enhances its aerodynamic properties. This results in a faster clubhead speed for golfers of all skill levels. With a 25g weight in the rear of the clubhead, it offers incredible MOI (Moment of Inertia) and forgiveness, ensuring that even beginner golfers can achieve great results.

The club also includes a Thru-Slot Speed Pocket design, which maximizes ball speed and provides additional forgiveness on low-face hits. Furthermore, the 2° Loft Sleeve allows for adjustability and customization to optimize the club to individual preferences in terms of flight and face angle.

Overall, the NY 60X Carbon Twist Face is a high-performance golf club that offers several advantages over similar products on the market. From its advanced technology to its forgiveness-enhancing features, this club is ideal for golfers looking to improve their performance and achieve greater distance and accuracy on the course.

Price: 4816.04

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg