TaylorMade Stealth2 Driver

NY 60X CARBON TWIST FACE är en banbrytande produkt som bygger på framgången hos den ursprungliga 60X Carbon Twist-ytan. Denna yta optimerar energiöverföringen för höga bollhastigheter. Med Stealth 2 erbjuder den nya ytan en avancerad version av Inverted Cone Technology (ICT) för att bibehålla bollhastigheten vid träffar utanför sweet spot. Med en vikt på 24g (2g lättare än originalversionen) har ytan utvecklats med ett utökat COR-område för en större sweet spot och förbättrad prestanda över hela ytan.

Reinforced Carbon Composite Ring kombinerar klubbhuvudet till en enda kraft, vilket frigör extra vikt som strategiskt placeras för ökad förlåtelse.

DESIGNAD FÖR HASTIGHET OCH FÖRLÅTELSE Twist Face’s korrigeringsegenskaper kombinerat med avancerad ICT hjälper till att bibehålla bollhastighet och noggrannhet vid träffar utanför centrum. En lätt fullkarbonkropp gör att ingenjörerna kan omfördela vikten för optimal anslagspunkt och förlåtelse.

NANOTEXTRAD BELÄGGNING 60X Carbon Twist Face är innesluten i ett polyuretanöverdrag utrustat med revolutionär nanotexturteknologi. Nanotexturerad beläggning används för att finjustera anslagsvinkel och spinn för att optimera totaldistans oavsett spelvillkor.

ASYMMETRISK INERTIGENERATOR förblir grunden för de raffinerade aerodynamiska egenskaperna. Resultatet är en snabbare klubbhuvudsform som ökar svinghastigheten nedför för golfare på alla nivåer. Klubbhuvudet är utrustat med en vikt på 25g bak, vilket ger otrolig MOI och förlåtelse.

THRU-SLOT SPEED POCKET Vår flexibla Speed Pocket Design utvecklades för att maximera bollhastigheten och ge extra förlåtelse vid träffar under sweet spot. 2° Loft Sleeve möjliggör justering och anpassning för att optimera klubban för individuella preferenser vad gäller anslagsvinkel och vinkel på ansiktet. Av hållbarhetsskäl har golfindustrin beslutat att inte längre tillhandahålla en justeringsnyckel för klubbhuvudet i framtiden.

Den förstärkta kolkompositringen kombinerar klubbhuvudet för att skapa en enda kraft och ger extra förlåtelse.

Technical Specifications

 • Face Surface: NY 60X Carbon Twist Face
 • Energy Transfer: Optimizes energy transfer for high ball speeds
 • Stealth 2: Advanced version of Inverted Cone Technology (ICT)
 • Weight: 24g (2g lighter than the original Stealth face)
 • COR Area: Extended COR area for a larger sweet spot and improved performance
 • Reinforced Carbon Composite Ring: Combines clubhead into a single force for more forgiveness
 • Twist Face: Corrective tendencies combined with advanced ICT for ball speed and accuracy on off-center hits
 • Full Carbon Body: Lightweight body for optimal launch and forgiveness
 • Nanotexture Coating: Polyurethane cover with nanotexture technology for fine-tuning launch and spin
 • Asymmetrical Inertia Generator: Refined aerodynamic properties for faster clubhead shape
 • 25g Weight: Rear weight for incredible MOI and forgiveness
 • Thru-Slot Speed Pocket: Flexible design for maximum ball speed and forgiveness
 • 2° Loft Sleeve: Allows for adjustability and customization in launch and face angle

For durability reasons, the golf industry has chosen not to provide a head adjustment key in the future.

Jämförelseanalys av NY 60X CARBON TWIST FACE

Fördelar:

NY 60X CARBON TWIST FACE bygger vidare på den snabba framgången hos den ursprungliga 60X Carbon Twist-ytan, som optimerar energiöverföringen för höga bollhastigheter. Med Stealth 2 erbjuder den nya ytan en avancerad version av Inverted Cone Technology (ICT) för att bibehålla bollhastigheten vid träffar utanför mitten. Med en vikt på 24 g (2 g lättare än den ursprungliga Stealth-ytan) har ytan utvecklats med ett utökat COR-område för en större sweet spot och förbättrad prestanda över hela ytan.

Den förstärkta kolfiberkompositringen kombinerar klubbhuvudet till en enda kraft och frigör extra massa strategiskt placerad för mer förlåtande egenskaper.

NY 60X CARBON TWIST FACE är utvecklad för hastighet och förlåtelse. Twist Face-teknologin tillsammans med avancerad ICT hjälper till att bibehålla bollhastighet och träffsäkerhet vid träffar utanför mitten. En lätt kolfiberkropp gör att ingenjörerna kan omfördela vikten för optimal uppskjutning och förlåtelse.

Polyuretanöverdraget med revolutionär nanotexturteknik gör att 60X Carbon Twist Face kan finslipa uppskjutning och spin för att optimera totalt avstånd oavsett spelvillkor.

Asymmetrisk Inertia-generator är fortfarande grundvalen för de förbättrade aerodynamiska egenskaperna. Resultatet blir en snabbare klubbhuvudsform som ökar svinghastigheten downhill för golfare på alla färdighetsnivåer. Klubbhuvudet är utrustat med ett 25 g-vikt bakom, vilket ger otrolig MOI och förlåtelse.

Thru-Slot Speed Pocket är utformat för att maximera bollhastigheten och ge extra förlåtelse vid låga träffar. 2° Loft Sleeve möjliggör justerbarhet och anpassning för att optimera klubben efter individuella preferenser för uppskjutning och vinkel på träffytan. På grund av hållbarhetsskäl har golfbranschen valt att inte inkludera en huvudjusteringsnyckel i framtiden.

Nackdelar:

En nackdel med NY 60X CARBON TWIST FACE är att den inte levereras med en huvudjusteringsnyckel för anpassning av klubben.

Målgrupp:

NY 60X CARBON TWIST FACE är avsedd för golfare som vill ha en klubba med hög bollhastighet, träffsäkerhet och förlåtelse. Den är särskilt lämplig för golfare på alla färdighetsnivåer som vill maximera sin svinghastighet och förbättra prestandan på banan.

Price: 4922.69kr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg