TaylorMade Stealth2 Driver

Välkommen till NY 60X Carbon Twist Face

Med sitt snabba genombrott bygger NY 60X Carbon Twist Face vidare på framgången från originalmodellen, och optimerar energiöverföringen för höga bollhastigheter. Stealth 2 har en avancerad version av Inverted Cone Technology (ICT) för att bibehålla bollhastigheten på träffar utanför mitten. Vägandes 24 g (2 g lättare än originalet) har det nya ansiktet ett utökat COR-område för en större sweet spot och förbättrad prestanda över hela träffytan.

Utviklad för hastighet och förlåtande egenskaper, hjälper Twist Face’s korrigerande tendenser i kombination med avancerad ICT till att bibehålla bollhastighet och precision vid träffar utanför mitten. Den lättviktiga kolfiberkroppen gör att ingenjörerna kan placera vikten strategiskt för optimal avstånd och förlåtande egenskaper.

60X Carbon Twist Face är innesluten i ett polyuretanlock med nanotexturbeläggning för att finjustera bollavfyrning och spinn för optimalt avstånd under alla spelförhållanden. Den asymmetriska inertia generatorn ger förbättrade aerodynamiska egenskaper för ökad svinghastighet.

Utrustad med ett 25 g vikte i bakkanten av klubbhuvudet, erbjuder denna racket otroligt hög MOT samt förlåtelse. Thru-Slot Speed Pocket-designen maximerar bollhastigheten och förlåtelsen vid träffar på klubbans låga del. 2° Loft Sleeve möjliggör justering för att anpassa klubban till individuella preferenser för optimal avfyrning och klubbangets vinkel.

På grund av hållbarhetsskäl har golfbranschen valt att inte inkludera någon nyckel för klubbhuvudjustering i framtiden.

Technical Specifications:

NY 60X Carbon Twist Face:

 • Optimizes energy transfer for high ball speeds
 • Features an advanced version of Inverted Cone Technology (ICT)
 • Weighs 24g (2g lighter than the original Stealth face)
 • Has an extended COR area for a larger sweet spot
 • Improved performance across the entire face

Twist Face and ICT:

 • Help maintain ball speed and accuracy on off-center hits
 • Corrective tendencies for forgiveness
 • Advanced ICT technology

Lightweight Full Carbon Body:

 • Allows strategic weight placement for optimal launch and forgiveness

Polyurethane Cover with Nanotexture Coating:

 • Fine-tunes launch and spin for optimal distance

Asymmetrical Inertia Generator:

 • Provides refined aerodynamic properties
 • Increases swing speed

25g Weight at the Back of the Head:

 • Offers incredible MOI and forgiveness

Thru-Slot Speed Pocket Design:

 • Maximizes ball speed and forgiveness on low-face hits

2° Loft Sleeve:

 • Allows for adjustability to tailor the racket
 • Optimal launch and face angle

No Head Adjustment Key:

Due to durability reasons, the golf industry has chosen not to provide a head adjustment key in the future.

NY 60X Carbon Twist Face Golf Club: A Comparative Analysis

The NY 60X Carbon Twist Face golf club is an outstanding addition to the market, offering advanced features and innovative technologies that contribute to improved performance and forgiveness. In this comparative analysis, we will explore the competitive advantages and disadvantages of this club in comparison to similar products in its category.

Advantages:

1. Optimized Energy Transfer: The NY 60X Carbon Twist Face incorporates an enhanced version of the original 60X Carbon Twist Face, resulting in exceptional energy transfer and elevated ball speeds. This advantage puts it ahead of many other golf clubs in terms of power and distance.

2. Inverted Cone Technology (ICT): The advanced ICT technology maintains ball speed, even on off-center hits. This feature ensures that golfers achieve consistent performance and accuracy, even when their shots are not perfectly centered.

3. Extended COR Area: The new face design offers a larger sweet spot and improved performance throughout the entire face. This means that even if you miss the center of the clubface slightly, you can still achieve impressive results. It’s a game-changer for players looking to maximize forgiveness in their shots.

4. Lightweight Full Carbon Body: The lightweight carbon construction allows engineers to strategically distribute weight for optimal launch and forgiveness. This means that golfers can enjoy both distance and forgiveness, making the NY 60X Carbon Twist Face suitable for a wide range of players.

5. Nanotexture Coating: With a polyurethane cover featuring nanotexture coating, this golf club allows for fine-tuned launch and spin under any playing conditions. This feature enables golfers to achieve optimal distances, regardless of the weather or course conditions.

Disadvantages:

The NY 60X Carbon Twist Face golf club, like any other product, also has a few drawbacks:

1. No Head Adjustment Key: Due to durability concerns, the golf industry has decided not to include a head adjustment key with this club in the future. While this may reduce customization options for some players, it ensures the longevity and performance of the club.

Intended Audience:

The NY 60X Carbon Twist Face golf club is developed for players who value speed, forgiveness, and optimized performance. Golfers looking to enhance their ball speed, accuracy, and achieve greater forgiveness on off-center hits will find this club particularly beneficial. Additionally, its adjustability options and advanced technologies make it suitable for players of various skill levels.

Experience the power, precision, and forgiveness of the NY 60X Carbon Twist Face golf club. Elevate your game and enjoy exceptional performance on every swing!

Price: 4922.69kr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg