TaylorMade Stealth Driver

Tjugo års utveckling har lett fram till den slutliga eran för titanen. Vår helt nya 60X Carbon Twist Face drivrutin är revolutionerande och banbrytande. Genom att vara 44 % lättare än traditionella titan-ansikten och samtidigt vara 11 % större än våra tidigare modeller – SIM2 och SIM2 Max – samt nästan 20 % större än SIM, är denna drivrutin ett sällsynt mästerverk.

Vi har satsat på 60 lager strategiskt designad kolfiber för att optimera energiöverföringen. Resultatet är snabba bollhastigheter över ett stort område, vilket ger optimalt avstånd och förlåtelse till dig som golfare. Vi har förstärkt 60X Carbon Twist Face med ett polyuretanhölje och revolutionerande nanotexturteknik. Denna skyddsbeläggning låter oss finslipa lanseringen och snuran för att maximera det totala avståndet, oavsett spelförhållanden.

Genom att minska vikten med 60 x Carbon Twist Face, har vi skapat möjlighet att placera mer vikt lågt och djupt i huvudet på drivrutinen. Detta ger en ökning på 15 % av MOI jämfört med vår Stealth Plus+ modell. Vårt unika tröghetsgenerator förblir grunden för den förfinade aerodynamiken. Resultatet är en hal snabb huvudform som hjälper golfare på alla nivåer att skapa optimal svinghastighet.

Den mest flexibla Speed Pocket-designen vi någonsin skapat är konstruerad för att maximera bollhastigheter och öka förlåtelsen vid låga ansiktsslag. Med vår 60X Carbon Twist Face drivrutin kan du förvänta dig att sätta ny fart på ditt spel och uppnå enastående prestationer på golfbanan.

Technical Specifications:

  • Material: 60X Carbon Twist Face
  • Weight: 44% lighter than equivalent titanium face
  • Size: 11% larger than SIM2 and SIM2 Max driver and almost 20% larger than SIM driver
  • Carbon Fiber Layers: 60 layers strategically designed for energy transfer optimization
  • Outer Covering: Polyurethane with revolutionary nanotexture technology
  • Nanotexture: Used to fine-tune launch and spin for optimal distance in all playing conditions
  • Weight Distribution: More weight placed low and deep in the head, adding 15% more MOI compared to Stealth Plus+
  • Aerodynamic Properties: Refined by the inertia generator
  • Head Shape: Half-fast shape to aid in creating swing speed on the downswing
  • Speed Pocket Design: Maximizes ball speeds and offers additional forgiveness on low face strikes

Introducing the 60X Carbon Twist Face: A Revolutionary Breakthrough in Golf Club Technology

The golf industry has entered a new era with the launch of the groundbreaking 60X Carbon Twist Face. This game-changer has set a new standard for performance by combining cutting-edge technology with superior design. Compared to its counterparts, the 60X Carbon Twist Face offers several distinct advantages that make it an unbeatable choice for golfers of all levels.

Unrivaled Lightweight Construction:

One of the most significant advantages of the 60X Carbon Twist Face is its remarkable lightweight construction. By utilizing advanced carbon fiber technology, this driver is 44% lighter than a traditional titanium face. This reduction in weight translates into improved clubhead speed, allowing golfers to achieve greater distance and accuracy with every swing.

Expanded Sweet Spot:

The 60X Carbon Twist Face boasts an impressive 11% increase in size when compared to the SIM2 and SIM2 Max drivers, and nearly 20% larger than the SIM driver. This larger sweet spot provides forgiveness on mishits and ensures maximum energy transfer for consistently high ball speeds. No matter your skill level, this driver offers exceptional distance and forgiveness.

Optimized Energy Transfer:

With its strategically designed 60 layers of carbon fiber, the 60X Carbon Twist Face optimizes energy transfer across the entire clubface. This results in faster ball speeds and increased distance, even on off-center hits. The revolutionary nanotexture technology further enhances the driver’s performance by fine-tuning launch and spin for optimal distance under any playing conditions. Whether it’s a calm day or a windy round, you can trust this driver to deliver outstanding results.

Enhanced Stability:

Thanks to the weight savings from the 60X Carbon Twist Face, additional weight can be strategically positioned low and deep in the clubhead. This placement contributes to a 15% increase in the moment of inertia (MOI) compared to the Stealth Plus+. The increased MOI, combined with the inertia generator, results in refined aerodynamics and a half-fast clubhead shape that assists golfers of all levels in achieving higher swing speeds and greater distance.

Maximum Ball Speed and Forgiveness:

The 60X Carbon Twist Face features our most flexible Speed Pocket design to date. This innovative technology is engineered to maximize ball speeds and provide additional forgiveness on low-face strikes. Prepare to experience incredible power and control, even when you don’t achieve a perfect strike.

Who is the 60X Carbon Twist Face designed for? This revolutionary driver is the perfect choice for golfers who crave exceptional performance and game-changing technology. From beginners looking to gain more distance to seasoned professionals striving for greater accuracy, the 60X Carbon Twist Face delivers unparalleled results for golfers of all skill levels.

Price: 6297.61

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg